Параграф22 Daily

§22 Новини

Добричкият окръжен съд глоби с 3600 лв. концесионер на мина за шиканиране на дело за несъстоятелност

Три глоби от по 1200 лв. наложи Окръжният съд в Добрич на „Евроманган“ ЕАД, срещу което е заведено дело за несъстоятелност. Дружеството е концесионер на мина „Оброчище“ и фалитът му беше поискан от Инспекцията по труда заради неизплатени заплати на работниците. Съдът реши да глоби „Евроманган“, тъй като вече месеци наред фирмата не изпълнява разпореждането му да предостави документите, необходими за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза и това е причинило неоснователно отлагане на делото.

Именно тази експертиза трябва да установи размера на задълженията на „Евроманган“ към работниците му, колко дължи на всеки един от тях и какъв процент са те спрямо общия брой на наетите в предприятието. Тя ще даде отговор и на главния въпрос в производството по несъстоятелност – има ли дружеството финансови затруднения, какъв характер имат те – временен, траен или необратим и в състояние ли е да покрива краткосрочните си задължения. При назначаването на експертизата съдът задължи „Евроманган“ да представи заверен препис от финансовите си отчети за предходните 4 години, баланс, опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата, както и списък на кредиторите, като посочи вида, размера на вземанията им и обезпеченията.

Фирмата обаче не е предоставила тези документи и сега делото за фалита е отложено за септември.

Молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ подаде и „Енерго Про Продажби“АД заради непогасени задължения за ток. Така тя се разглежда съвместно с тази на Главната инспекция по труда. От инспекцията твърдят, че дружеството не е изплатило заплатите на най-малко една трета от работниците си за повече от два месеца. На това основание ГИТ иска да бъде установена неплатежоспособността на „Евроманган“ и да се открие производство по несъстоятелност.

„Енерго Про” твърди, че към момента на подаване на молбата му „Евроманган“ е имала непогасени задължения за 64 986.38 лева и настоява, че длъжникът му е неплатежоспособен и свръхзадължен.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във