Параграф22 Daily

§22 Новини

Добринка Калчева е първото предложение за член на ВСС от квотата на прокурорите

Публикувано е предложението на прокурори от съдебния район на Апелативна прокуратура – Пловдив, с което предлагат Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, за изборен член на ВСС.

Добринка Калчева има над 24 години юридически стаж изцяло в системата на Прокуратурата на Република България. Започва професионалната си кариера през 1999 г. като следовател в Окръжна следствена служба - Пловдив. В периода от 2006 г. до 2014 г. е прокурор в Районна прокуратура - Пловдив. От 2014 г. е прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, където работи и към настоящия момент.

Вносителите на предложението посочват, че опитът на Добринка Калчева като следовател и прокурор има принос за успешното ѝ справяне с функциите по ръководството и надзор върху досъдебните производства и поддържане на коректни отношения с разследващите органи. Отбелязват, че тя „познава добре работата на прокуратурата не само в наказателноправен, но и в административноправен и гражданскоправен аспект, поради участието ѝ в административносъдебния и гражданскосъдебния надзор в Апелативна прокуратура – Пловдив“.

Според магистратите, прокурор Калчева се ползва с безупречна репутация, в работата си е принципна, честна и умее да отстоява мнението си, поради което изразяват увереност, че ще изпълнява съвестно задълженията си като член на ВСС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във