Параграф22 Weekly

§22 Новини

Договориха сътрудничество между българската и белгийската прокуратури

Главният прокурор на България Сотир Цацаров и федералният прокурор на Кралство Белгия Фредерик ван Леюв подписаха Споразумение за сътрудничество. Документът обхваща принципите за съвместна дейност по наказателноправни въпроси между българските и белгийските съдебни органи за борба с организираната престъпност и тероризма. Страните се споразумяха непрекъснато да обменят информация, включително чрез всички форми на контакт - пощенски адрес, имейл и телефон за връзка. Предвижда се системата на доброволен обмен на информация, в рамките на позволеното от националното право, да се извършва в максимално кратки срокове. При постъпили молби за правна помощ, страните ги предават директно, а всяко изключение следва да бъде изрично комуникирано. Предвиждат се периодични двустранни консултации, в които при необходимост се включват и членове на Евроюст.


Споразумението ще се актуализира ежегодно, съобразно възникналите въпроси и резултатите от проведените двустранни консултации.


По време на срещата на белгийската делегация с българския главен прокурор, Сотир Цацаров представи на гостите си Декларацията на четиримата главни прокурори от Испания, Португалия, Италия и България за създаването на Европейска прокуратура. "Нуждаем се от повече Европа в тази насока", заяви от своя страна ван Леюв. Той се ангажира да предостави документа пред Съвета на прокурорите в Кралство Белгия за обща позиция по създаването на Европейска прокуратура.


Акцент в разговорите на белгийската делегация с вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова беше функционирането на правните системи на България и Белгия и взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт в двете страни. По отношение на създаването на Европейска прокуратура, която да се занимава с казуси, свързани с неправомерно разходване на европейски средства в големи размери, министърът на правосъдието подчерта, че това е необходима стъпка за прокуратурите в ЕС. Позицията на правителството и на българската прокуратура в случая съвпадат и нашето становище е, че подобни въпроси следва да бъдат прецизирани на експертно ниво, още повече, че има и политическа воля за преговори, добави министър Златанова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във