Параграф22 Daily

§22 Новини

Документите на кандидата за изборен член на ВСС от прокурорската колегия са на сайта на съвета

В определения със Закона за съдебната власт срок – 27 юли 2020 г., на сайта на ВСС са публикувани автобиографията на кандидата за изборен член на Прокурорската колегия - Евгени Иванов – прокурор от Военно-апелативна прокуратура, мотивите и концепцията му за дейността на ВСС, документите за съответствие с изискванията на закона, както и декларация за несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при вземане на решения, за имотното състояние и произхода на средствата за придобиването на имущество по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ.

Прокурорската колегия на ВСС публикува документите от кадровото дело на кандидата по чл. 30а, ал. 2 от ЗСВ, както и предоставената от ИВСС информация по чл. 13, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, според която срещу Евгени Иванов не са постъпвали основателни жалби и сигнали.

На 29.07.2020 г. Прокурорската колегия ще се произнесе по допустимостта на предложението по отношение кандидатурата на прокурор Иванов за член на ВСС, а до 04.09.2020 г. на Колегията могат да се представят становища за кандидата и въпроси към него от съдии, прокурори, следователи, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност.

Общото събрание на прокурорите за избор на член на Прокурорската колегия ще се проведе на 19 и 26 септември 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във