Параграф22 Daily

§22 Новини

Допълнителен трансфер от 6 800 000 лв за покриване дефицита на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г., с приложена финансова обосновка. Представляващият Висшия съдебен съвет бе упълномощен да подпише финансовата обосновка, която заедно с Проекта на Постановлението ще бъде изпратена на министъра на правосъдието.

Във финансовата обосновка е посочено, че с проекта на постановление се одобрява допълнителен трансфер в размер до 6 800 000 лв. по бюджета на съдебната власт за покриване на неизпълнението на приходите.  Трансферът ще бъде осигурен за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г., като ВСС след извършване на съответните промени по бюджета на съдебната власт и трябва да уведоми министъра на правосъдието. Промени по централния бюджет за 2019 г. ще бъдат извършени от министъра на финансите.

Неизпълнението на приходите достига средно на месец около 563 000 лв. При запазване на същата тенденция в края на 2019 г. очакваното неизпълнение на приходите ще е в размер на  около 6 800 000 лв. Съгласно чл. 361, ал. 4 от Закона за съдебната власт неизпълнението на приходите е за сметка на неизползвани наличности от предходни години и допълнителна субсидия от централния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във