Параграф22 Daily

§22 Новини

Достъпът на гражданите до правосъдие поставиха като приоритет при второто публично обсъждане на Съдебната карта

Достъпът на гражданите до правосъдие да бъде приоритет при оптимизация на районните съдилища и законодателни промени, свързани с подсъдността на определени видове дела, са основните препоръки, направени на публично обсъждане за района на Апелативен съд – Пловдив, на възможните механизми и варианти за реформа на съдебната карта. То се проведе в Пловдив на 07.07.2020 г., в присъствието на магистрати от съдебния район, адвокати, нотариуси, неправителствени организации и други. В него участваха Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова – членове на ВСС и координатори по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, членовете на работна група - Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд – Хасково, и Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, и Силвия Цанова и Тодор Тодоров - представители на изпълнителя на проекта „Глобал Адвайзърс“ АД. Те презентираха разработените по проекта три модела за реформа на районните съдилища и обясниха възможните им приложения в съдилища в съдебния район, силните и слабите страни страни, и фазите за тяхното реализиране.

Красимир Шекерджиев подчерта, че в резултат на оптимизация на съдебната карта ще се осигури специализация и изравняване на натовареността на съдиите, но предложение за промяна или не ще бъде направено пред ВСС след съобразяване със всички заинтересовани страни. Боряна Димитрова апелира участниците да се концентрират върху своите предложения, за да се намери чрез публичните обсъждания българският подход на реформата. Миглена Тянкова представи доклад за оптимизиране на съдилища в района на Окръжен съд – Смолян, и призова при дискусиите да се достигне и до други варианти за оптимизация. Иван Калибацев коментира как биха се отразили различните варианти на работата на съдилищата и на потребителите на съдебни услуги.

Магистрати от съдебния район препоръчаха обсъжданите модели на реформа да се разширят по отношение на структурата на съдилищата, да се свържат с промяна в териториалното деление на страната и изменение на процесуалните закони по отношение на подсъдността на някои категории дела. Те отхвърлиха вариантите за закриване и преструктуриране на съдилища в териториални отделения, поискаха яснота за методите, по които ще се осъществява оптимизацията. Предложиха да се подхожда много внимателно и конкретните идеи да бъдат обсъждана на място, за да не се подлагат на риск успешно работещи институции.

Представители на Висшия адвокатски съвет и на Адвокатска колегия - Пловдив поставиха въпроси за обвързване на възможната оптимизация със законодателни промени във връзка с местната подсъдност. Заедно с нотариуси, частни съдебни изпълнители и представители на неправителствения сектор споделиха опасения, че при преструктуриране на малки съдилища, у населението ще се създаде впечатление за отстъпление на държавността и ще доведе до влошаване на социално-икономическата обстановка. Те обвързаха юридическата самостоятелност на съдилищата със запазването на другите институции и предоставяните от тях услуги за гражданите. Обединиха се, че оптимизацията на съдебната карта не трябва да препятства достъпа на гражданите до правосъдие, нито те да бъдат допълнително финансово натоварвани.

„Да не се лишаваме от авторитета, който е създал районният съдия, който познава местната общност и може да произнесе много по-справедливи съдебни актове“, апелира Албена Пискова от Висшия адвокатски съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във