Параграф22 Daily

§22 Новини

ДПС внася поправка в начините за издаването на свидетелство за съдимост

Още в първия работен ден на новия парламент ДПС внесе в деловодството на Народното събрание проект за промяна на Закона за съдебната власт, който засяга процедурата за издаване на свидетелства за съдимост. ДПС настоява съдебните служители да не искат от гражданите предоставянето на вече заличени в централните регистри техни лични данни. Двата регистъра са ЕСГРАОН и Централната база данни "съдимост". Партията предлага всеки съдебен служител, който изиска от гражданите да предостави тези "заличени" данни да бъде наказан с глоба между 50 и 200 лева.

Специалисти отбелязаха обаче, че предлаганата поправка в закона няма особен смисъл, тъй като такива данни и без това не искат. Освен това от централния регистър се заличават данните само на хора, които са успели да отърват с административни наказания и се водят неосъждани. Това се случва 15 години след налагането на глобата от съответния съд.

Данните за присъдите на всички останали, които се водят осъждани, се заличават 100 години след смъртта им. В случая няма значение дали за тях е настъпила реабилитация.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във