Параграф22 Daily

§22 Новини

Държавни и общински имоти няма да се придобиват по давност до 2018 г.

Държавни и общински имоти няма да се придобиват по давност до 2018 г. За пореден път държавата ще удължи срока на защитата от придобиване по давност на държавни и общински имоти.Тя трябваше да отпадне от 1 януари 2015 г., но правителството е внесло спешна промяна в Закона за собствеността.С нея срокът, в който не тече придобивна давност за държавните и общински имоти, се удължава с още три години до 31 декември 2017 г., сочи анализ на "Правен свят"

"Удължаването на срока е необходимо поради все още неприключилия процес по първоначалното актуване на имотите – държавна и общинска собственост. Налице са непреодолими обективни затруднения за цялостното обхващане на имотите на територията на много области поради липса на финансови средства, достатъчен административен капацитет и необходимата информация за идентифицирането на имотите по действащите към момента карта на възстановената собственост", пише в мотивите към законопроекта, написал вицепремиерът Томислав Дончев.

В мотивите се казва още, че когато са готови кадастралните регистри, областните управители и кметовете ще могат да извлекат информация за имотите, за които в другите регистри липсват документи за собственост.

"За прецизното оформяне на документацията относно възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на държавата, съответно на общината, се налага извършването на много съпътстващи действия от страна на администрацията", обясняват вносителите. И твърдят, че "не са налице условия за приключване на процеса по регистриране на държавната и общинската собственост до 31 декември 2014 г.".

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във