Параграф22 Daily

§22 Новини

Е-правосъдието започва стъпка по стъпка

Плановете на ЕС са през следващите няколко години ефективността на съдебните системи във всичките 27 страни членки да бъде насърчена с общо 305 млн. евро. Толкова е бюджета на новата програма „Правосъдие”. Средствата ще могат да се използват за техническа и административна помощ, както и за различни други дейности, които защитават фундаментални ценности като човешките права, върховенството на закона и демокрацията, както и за по-активно прилагане на т. нар. електронно правосъдие.

Въпреки въведените частични елементи на концепцията за напълно електронно правосъдие, у нас поне за момента, правосъдната система предпочита да работи на хартия.

Всяко съдилище обаче прилага собствена практика. Така, най-дигитално ориентирани се оказват адвокатите. Особено тези, които се явяват на дела в различни съдилища на страната или работят в областта на дигитализацията на правото.Преминаването от offline работен режим към е-правосъдие започва стъпка по стъпка.

Иначе, според одобрените промени в Гражданско-процесуалния кодекс от края на миналата година, у нас бяха заложени по-ниски държавни такси по граждански дела, ако документите се подават през Единния портал за електронно правосъдие. Законопроектът осигурява въвеждане на единна информационна система на съдилищата и функционирането на Единния портал за електронно правосъдие.

С други промени в Наказателно-процесуалния кодекс се въведе възможност за електронно уведомяване на пострадалите по хода на наказателното дело, както и връчване на призовки по електронен път. Разшири се и възможността за ползване на видеоконферентни връзки в наказателните производства. Остава само всичко това ще започне да работи в пълния си капацитет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във