Параграф22 Daily

§22 Новини

ЕЦБ и Лондон постигнаха съгласие относно клиринговите къщи

Великобритания и Европейската централна банка (ЕЦБ) постигнаха окончателно съгласие относно бъдещата правна регулация на британските клирингови компании, което бе сериозен проблем през последните четири години, съобщава водещият в света финансов и бизнес вестник – лондонският The Financial Times.

Основната причина за споровете между Лондон и Франкфурт бе една директива на ЕЦБ, приета през 2011 г., според която всички фирми, правещи обикновено бизнес с единната европейска валута извън еврозоната, трябва да преместят своите централи в страна от еврозоната с цел постигане на по-голяма прозрачност в техния бизнес. Британските власти обаче прецениха, че тази директива е остра форма на дискриминация специално спрямо британския бизнес и подадоха жалба в съда на ЕС срещу решението на ЕЦБ. Основният им мотив е, че една такива директива противоречи на идеята за единен пазар в ЕС, който се основава на свободното движение на стоки, хора, пари и услуги.

Днес стана ясно, че вчера двете конфликтуващи страни са се договорили да продължат и занапред режима за особени съглашения по валутните суапи, които ще се използват при възникване на извънредни ситуации в клирингови компании с висока концентрация на риска за ликвидността.

Освен това  Банката на Англия ще гарантира пред ЕЦБ и за предоставянето на значително по-подробна балансова информация за британските клирингови компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във