Параграф22 Daily

§22 Новини

Единият мним прокурор е задържан под стража, а другите двама - с домашен арест

По искане на Специализирано звено „Антикорупция“ – СГП,  на 27 февруари 2016 г. Софийски районен съд задържа под стража Васил Василев, а обвиняемите Петър Маринов и Цветелин Василев са наложена мярка за неотклонение „Домашен арест“. Налагането на по-леки мерки за неотклонение на последните двама обвиняеми е обосновано с наличието на писмени документи, удостоверяващи, че същите страдат от тежки заболявания (Маринов е диагностициран с „ХИВ +“, а Цв. Василев страда от бронхиална астма), за чието лекуване е необходимо провеждане  на поддържащо лечение в домашно-амбулаторна обстановка, каквато трудно би могла да се осигури в условията на задържане в ареста.

Законен повод за започване на разследването е послужило постъпило на 19.02.2016 г., в  ДА„НС“ – София, съобщение от Б. И., за това, че лице, представяйки се с името Митко Димитров и с длъжностното качество на прокурор от Софийска градска прокуратура, бил възбудил у него заблуждението, че срещу заплащане, би могъл да извърши или да упражни влияние, за да бъдат извършени съответните процесуални и процесуално-следствени действия по досъдебно производство, по което като обвиняеми са били привлечени племенници на сигналоподателя. Б. И е бил убеждаван, че мярката за неотклонение на племенниците му ще бъде изменена  в по-лека, а впоследствие воденото срещу тях дело да бъде прекратено.

Запознанството на  Б.И. с лицето, представило се с името Митко Димитров (обв. Петър Маринов), било осъществено чрез обвиняемия Цветелин Василев, който също се бил представил, че работел като прокурор. В рамките на няколко срещи, проведени в периода от края на месец януари – до 19.02.2016 г., на различни места в град София, между св. Б.И. и лицето, представящо се с името Митко Димитров, на последния била предадена парична сума, в размер на 55 хиляди лева. Срещу получените от Ибрахим пари, лицето „Митко Димитров“, установено по-късно като Петър Маринов, представял копия на писмени документи, носещи логото на СГП, СГС, ВКП и ВКС, както и на СДВР, и съдържащи в себе си копия на подписи на действащи магистрати, като по този начин у сигналоподателя се затвърждавало заблуждението, че действително се работело „усърдно“ в посока към промяна на мерките за неотклонение, наложени на племенниците, както и към последващо прекратяване на воденото спрямо тях наказателно производство.

От Б. И. е поскана нова пак значителна по размер парична сума (25 хил. лв.), като е предаването на сумата е трябвало  да се осъществи на 23.02.2016 г., вторник, около 13.00 часа, в близост до голям търговски център „МОЛ – София“, на бул. „Ал. Стамболийски“. На въпросните дата, час и място св. Б.И. предал на лицето, представящо като „Митко Димитров“ (обв. Петър Маринов), парична сума в размер на 15 хил. лева, която сума пък веднага била  предадена на лицето, придружаващо мнимия прокурор „Митко Димитров“, представящо се с името „Иво“ (обв. Васил Василев). Непосредствено след предаването от св. Ибрахим на паричната сума в размер на 15 хил. лева, лицата „Митко Димитров“ и „Иво“ са задържани от служители на МВР, след което разследващ екип на СГП – СЗ „А“, в условията на неотложност по смисъла на чл. 212, ал.2 от НПК, е извършил обиск и освидетелстване на двамата задържани.

Петър Маринов, Васил  Василев и Цветелин  Василев са привлечени като обвиняеми за извършено престъпление  измама  в особено големи размери и представляваща особено тежък случай и бяха задържани от прокурора за 72 часа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във