Параграф22 Daily

§22 Новини

Единодушно КС уважи искане на Висшия адвокатски съвет - отмени мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти

Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 16/2021 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г.) и на § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

С това се отмени 16-годишния мораториум за придобиване по давност на държавни и общински имоти, макар и 10 месеца след изтичането на срока му на 31 декември 2022 г.

Припомняме, че мораториумът беше атакуван пред КС от Висшия адвокатски съвет на 21.07. 2021 г.

Решението е прието единодушно с 11 гласа и предстои да бъде публикувано на сайта на Конституционния съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във