Параграф22 Daily

§22 Новини

Едва 7-8% от жилищата в България са застраховани

Само 7-8% от жилищата в страната са застраховани, сочи статистиката на Комисията за финансов надзор, защото по-голямата част от тях са ипотекирани в полза на кредитиращите банки.


В действителност по-малко от 10% от недвижимото имущество в България е застраховано, защото застрахователната култура у нас е много слаба. Преобладава мнението, че това са пари, хвърлени на вятъра , а също и погрешното схващане: На мен не може да ми се случи това .


Особено големи могат да бъдат главоболията на един наемодател на незастрахован имот, въпреки че застраховката на имуществото покрива точно определени рискове. Например, ако стане пожар, спукване на тръби, забравени отворени кранове, щети на трети лица, застраховката не може да спести щетите, нанесени на обзавеждането поради немарливост или умишлено от наемателя. Но наемодателят може да сключи застраховка за загубата на наем или доход, ако в резултат на покрит по полицата риск не може да ползва жилището, отдадено под наем и от това търпи загуби.


Ако жилището е застраховано, по-лесно можем да се справим с теч от съседен апартамент. Проблемът тук е, че щетите в пострадалото жилище вероятно ще се изразяват само в петно на тавана. Застрахователят идва, измерва 1 кв.м латекс и плаща на собственика начислената сума. За него обаче това не е решение, тъй като иска проблемът да бъде отстранен.


Покритието Щети, нанесени на трети лица от застрахованото имущество или с други думи - покритието, с което вашия съсед би си спестил неприятни разговори с вас, струва от 2 до 10 лева на година, докато минималната цена на една застраховка би била 25-30 лева годишно. Това не е най-добрият продукт на пазара, но поне ще можете спкойно да решавате съседските проблеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във