Параграф22 Daily

§22 Новини

ЕК: България и Полша да осигурят за природозащитниците достъп до правосъдие

Европейската комисия прикани днес настоятелно България и Полша да премахнат пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха. Нито една от двете държави не е направила така, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха съгласно Директива 2008/50/ЕО за качеството на атмосферния въздух, да могат да сезират националните съдилища, се посочва в съобщението на ЕК.

Засега природозащитните организации и физическите или юридическите лица в тези две държави нямат право да оспорват съответствието на план за качество на въздуха и да искат от властите да изготвят планове за качество на въздуха, както се изисква от директивата.

Като има предвид, че управлението на околната среда е свързано с други европейски правила, комисията е решила да изпрати на двете държави официални уведомителни писма, с които им дава срок от четири месеца за отговор. Ако не бъдат предприети задоволителни мерки, ЕК може да реши да изпрати мотивирано становище, се допълва в съобщението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във