Параграф22 Daily

§22 Новини

ЕК ни плаши със съд заради сигналните и огнестрелни пушкала

Европейската комисия съобщи, че ще изпрати мотивирано становище на България, Гърция, Ирландия и Люксембург, като поиска от тях да съобщят как правилата на ЕС за предупредителните и сигналните оръжия са въведени в техните национални законодателства.

Тези правила целят да се предотврати възможността за видоизменяне на предупредителни и сигнални оръжия, предназначени да изстрелват само халосни боеприпаси или дразнещи вещества, в смъртоносни огнестрелни оръжия, се посочва в съобщението. Държавите от ЕС постигнаха съгласие за техническите изисквания за предупредителните и сигналните оръжия, включително процедурата за проверка на съответствието и необходимостта от обмен на данни. Страните-членки трябваше да въведат в националното законодателство правилата до 17 януари 2020 г., а през май същата година ЕК изпрати официално уведомително писмо на всяка от посочените страни.

В съобщението се уточнява, че страните-членки, сред които и България, разполагат с два месеца, за да съобщят на комисията какви мерки са предприели. В противен случай ЕК може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

С друго решение от днес ЕК изпраща мотивирано становище на България, Люксембург и Швеция с искане да съобщят как са въвели правилата на ЕС за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни части. С тези правила огнестрелните оръжия на пазара трябва да имат ясно, постоянно и неповторимо обозначение, което улеснява проследяването на огнестрелните оръжия в ЕС и помага да се предотврати разпространението им на черния пазар.

Държавите от ЕС трябваше да въведат правилата до 17 януари 2020 г, а през май същата година ЕК изпрати официално уведомително писмо на посочените страни. Държавите разполагат с два месеца за отговор и цялостно изпълнение на изискванията. В противен случай комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, се допълва в съобщението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във