Параграф22 Daily

§22 Новини

Екоинспектори подгониха кмета на Банкя за незаконни сметища

РИОСВ-София извърши извънредна проверка на терени, представляващи обработваеми земеделски земи в землището на местност "Вердикал" в Банкя. При извършената инспекция се констатира, че в имоти разположени по протежение на два полски пътя са налични множество локални замърсявания с отпадъци от бита, опаковки, строителни, биоразградими и части от излезли от употреба моторни превозни средства. Терените са със свободен достъп.

За установените нерегламентирани замърсявания с отпадъци на кмета на район Банкя са дадени две предписания: да се предприемат действия по почистване на констатираните отпадъци, за което писмено да се уведоми РИОСВ – София до 31 май. Също така да се предприемат мерки по недопускане на повторно замърсяване с отпадъци, както и предотвратяване на изхвърлянето им на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища с постоянен срок.

При неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

Кметът Марков е не само кмет, но и районен ръководител на ГЕРБ в Банкя. Възпитаник на НСА и зам.-шеф на федерацията по тенис.

Facebook logo
Бъдете с нас и във