Параграф22 Daily

§22 Новини

Електрическите тротинетки с нови правила за движение по пътищата

Електрическите тротинетки вече ще се движат по пътищата с нови правила, залегнали в Закона за автомобилните превози. Регулацията е залегнала в промени в действащия закон, които са публикувани в портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Срокът за получаване на препоръки и предложения по проекта е 14 дни, отбелязват вносителите. Те уточняват, че се определя по-кратък срок за обществено обсъждане, тъй като проектът вече е бил публикуван за обществено обсъждане за 30 дни.

Според вносителите промените се налагат поради големия обществен интерес и необходимостта от регламентиране на правилата за движение на индивидуалните електрически превозни средства. Произшествията, свързани с употребата им, също налагат законова уредба, подчертават те.

Индивидуално електрическо превозно средство /т. нар. тротинетка/ е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател и максимална конструктивна скорост, надвишаваща шест километра в час без или с място за сядане със собствена маса до 50 килограма. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

"Самобалансиращо се превозно средство" е превозно средство с едно колело или с две успоредно разположени колела, задвижвано от двигател, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 25 km/h, за което е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от спомагателна контролна система, за да се поддържа в равновесие", пише в проекта за промени на Закона за автомобилните превози.

Тротинетките трябва да имат бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад.

Проектът предвижда следните задължения за водач на индивидуално превозно средство:

- да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;

- да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

- в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;

- да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;

- да ползва каска.

На водача на индивидуално електрическо средство е забранено:

- да се движи по улици I клас и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 километра в час;

- да се движи по улици II клас без изградена велосипедна инфраструктура;

- да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - Забранено е влизането на велосипеди;

- да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии";

- да развива скорост по-висока от 25 километра в час;

- да превозва други лица;

- да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

- да управлява превозното средство без да държи кормилото с ръка;

- да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

- да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

- да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

- да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е: шестнадесет години - по велосипедна инфраструктура, улици от II до VI клас и пътища с максимално разрешена скорост до 50 километра в час и четиринадесет години - само по велосипедни алеи.

Всяка община може с наредба на общинския съвет да определи по-ниски максимално допустими скорости за движение на територията на съответната община, както и ред и условия за използване на индивидуални електрически превозни средства под формата на споделено ползване, включително максимално допустим брой превозни средства и задължителни зони за тяхното паркиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във