Параграф22 Daily

§22 Новини

ЕМК публикува документ за включването на националните органи в Акта за цифровите пазари

Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) публикува съвместен документ на председателите на националните органи по конкуренция (НОК) от ЕС по предложението за Акт за цифровите пазари. Документът разглежда въпросите на координация между прилагането на Акта и прилагането на правото на конкуренция и прави предложения да се засили ефективността на този нов инструмент, като се позволи на НОК да прилагат процедурите, свързани със спазването на Акта за цифровите пазари. Съвместният документ се фокусира върху институционални аспекти, които, на този етап, не присъстват в предложението, с цел да направи Акта възможно най-ефективен и подходящ за бъдещето.

Документът на ЕМК идентифицира силна нужда от по-добра координация на прилагането на Акта за цифровите пазари с процедурите на правото на конкуренцията. Актът трябва да включва специфичен координационен механизъм на база на съществуващите принципи на Регламент 1/2003 и процедурите, които вече са налице в ЕМК. Това би осигурило процедурите на Акта за цифровите пазари и паралелните казуси по конкуренция или процедурите по концентрации по отношение на пазачите на информационния вход да протичат гладко, без процедурни пречки и да се позволи най-доброто разпределение на ресурсите. Документът също доказва, че би било от полза за ефективността на Акта за цифровите пазари да се позволи на НОК да могат, на доброволна основа, да помагат на Европейската комисия при прилагането на Акта (напр. получаване на оплаквания, подпомагане на проверки на място, ако е необходимо, събиране на информация) или да прилагат Акта, когато е подходящо, в тясно сътрудничество с Европейската комисия.

По този начин Актът за цифровите пазари би спечелил от опита на високи квалифицирани експерти в цяла Европа и би използвал в пълна степен мрежовите ефекти, които характеризират ЕМК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във