Параграф22 Daily

§22 Новини

ЕС ни натиска да подобрим възстановяването на европарите, ползвани с измама

Европейският парламент (ЕП) обсъжда днес на седмичната си сесия в Страсбург годишния доклад за 2014 г. за защитата на финансовите интереси на ЕС и борбата срещу измамите с европейския бюджет. В доклада ЕП настоятелно призовава България, Франция, Гърция и Словакия да подобрят значително своите резултати във възстановяването на неправомерно използвани евросредства, отбелязва кореспондентът на БТА в Брюксел.

Възстановяването на средства от държавите в ЕС по линия на Европейския фонд за земеделието е под общото средно равнище и до края на 2014 г. не са възстановени дори и половината от средствата по случаите на нередности, разкрити през 2009 г.

ЕП посочва големите разлики във възможностите на отделните държави за възстановяване на средства от неправомерните плащания, разкрити в областта на общата селскостопанска политика. В доклада е изразена загриженост от това, че 2014 г. е била третата поредна година, през която се отчита увеличение на броя на случаите на нередности, свързани с измами, и е четвъртата поредна година, през която е отбелязано увеличение на броя на случаите на измама, докладвани в областта на развитието на селските райони.

ЕП подчертава необходимостта от по-бързо възстановяване на средствата.

Същевременно ЕП приветства приемането на национални стратегии за борба с измамите в България, Гърция, Хърватия, Малта и Словакия и призовават ЕК да следи отблизо за тяхното прилагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във