Параграф22 Daily

§22 Новини

ЕС препоръчва българин за съдия в Съда на публичната служба на ЕС

Доц. д-р Александър Корнезов е сред кандидатите, спечелили конкурс за съдия в Съда на публичната служба на ЕС, съобщи люксембургският вестник "Le Jeudi", цитиран от "Правен свят". В конкурса за назначаване на двама съдии са участвали 79 юристи от целия Европейски съюз.

Кандидатите се оценяват от 7-членна комисия, съставена от юристи с призната компетентност, сред които бивши съдии и генерални адвокати в Съда на ЕС и в Общия съд, които преценяват познанията на кандидатите в областта на правото на ЕС, техните професионален опит и квалификация, езиковата им подготовка и т.н. На базата на проведения конкурс комисията изготвя списък с най-добрите кандидати, сред които е и Корнезов като заключава, че той притежава изисквания професионален опит на високо ниво, подходящ за изпълнението на функциите на съдия в Съда на публичната служба.

Съдът на публичната служба на ЕС е единственият специализиран съд на ЕС. Той се състои от 7 съдии, които се избират на конкурсно начало от целия Европейски съюз. Предстои Съветът да избере с единодушие двама от препоръчаните от комисията кандидати. Според "Le Jeudi" с най-големи шансове за двете овакантени поста са именно Корнезов и кандидат от Португалия, тъй като до този момент Съветът по принцип отказва да подновява мандатите на досегашните съдии в този съд.

Освен това, съгласно Договора за функциониране на ЕС, Съветът трябва да осигури географски баланс в състава на съда. Александър Корнезов е единственият кандидат от Централна и Източна Европа, препоръчан за поста от комисията.

До този момент обаче Съветът не успява да постигне единодушие за назначенията, поради настояването на някои държави членки да бъдат подновени за пореден път мандатите на досегашните съдии, въпреки че в досегашната си практика Съветът е отхвърлял такива искания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във