Параграф22 Daily

§22 Новини

ЕСПЧ: Компетентността на военните съдилища по отношение на цивилни не трябва да е ексклузивна

Военните съдилища не трябва да имат ексклузивна компетентност да съдят цивилни граждани само защото са обвинени за извършено престъпление, съвместно с военен. Това става ясно от решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Мустафа срещу България“.

По него Хюсеин Мустафа съди държавата за нарушено право на справедлив процес, защото е бил осъден от военните съдилища за участие в престъпна група за контрабанда само защото един от подсъдимите с него е служил в армията по време нa извършване на престъплението. Според НПК на военните съдилища са подсъдни и делата за престъпления, извършени от цивилни, ако в тях са участвали военнослужещи. Ако пък в престъпна група има служител от армията, военните съдилища гледат и тези дела, които иначе са подсъдни на спецсъда, пише в свой анализ Lex.bg.

В решението се критикува така регламентираната подсъдност по чл. 396 и чл. 411а НПК, която задължително изпраща определени дела срещу цивилни във военен съд. И се сочи, че има световна тенденция за ограничаване на компетентността на военните съдилища при наказателно преследване на цивилни. Според съда в Страсбург правомощията на военните съдилища, когато съдят цивилни, не трябва да следват автоматично от НПК, а трябва да се даде възможност за всеки отделен случай подсъдността да се преценява въз основа на конкретни и „убедителни причини“.

„Съдът се позовава на своята съдебна практика, според която правомощията на военното наказателно правосъдие трябва да бъдат разширени и върху граждански лица, само ако има убедителни причини за това. Наличието на „непреодолими причини“ трябва да бъде доказано във всеки отделен случай. Следователно абстрактното разпределение на националните законодателства за някои категории престъпления на военните съдилища не е достатъчно“, се казва в решението на съда. В случая с Мустафа съдът приема, че не е имало причина делото да се гледа от военните съдилища, тъй като не е било извършено престъпление срещу въоръжените сили или присвояване на армейска собственост. И изтъква, че той е бил предаден на военен съд без каквато и да е преценка на конкретните обстоятелства по случая и самият той не вижда никакви основателни причини делото да не се гледа от общия наказателен съд.

В решението си съдът в Страсбург отбелязва, че военните съдии имат същото професионално обучение и същата конституционна защита както цивилните им колеги, както че и те се назначават от Висшия съдебен съвет, и се ползват от статут на несменяемост. „Някои характеристики на военните съдилища обаче е възможно да породят съмнения за тяхната независимост и безпристрастност“, заявява ЕСПЧ. И обяснява: „Военните съдии подлежат на военна дисциплина. След като бъдат назначени, те стават част от състава на армията и получават чин“.

Съдът в Страсбург пише още, че макар едни и същи процедурни правила да се прилагат и във военните, и в общите наказателни съдилища, посочените от него фактори в комбинация с това, че заседателите по делата са офицери от армията, водят до извода, че те не могат да се разглеждат като равнозначни на цивилните съдилища.

От решението на ЕСПЧ става ясно, че Мустафа е повдигнал въпроса за това, че е съден от военен съд и когато делото му е стигнало във Върховния касационен съд. Тогава върховните съдии са потвърдили вината му и само са намалили присъдата му на три години затвор. В решението си те са коментирали възраженията на Мустафа за компетентността на военните съдии и са посочили, че има достатъчно гаранции за тяхната независимост и безпристрастност. ВКС подчертава не само, че те се назначават и повишават като всички останали съдии, но и това, че всъщност не са армейски офицери от кариерата, а званията им се присъждат служебно.

Съдът в Страсбург обаче приема, че военните съдилища не могат да се разглеждат като равностойни на гражданските и е нарушено правото на Мустафа на справедлив процес и му присъжда 2500 евро за претърпени неимуществени вреди и още 1500 евро за разноски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във