Параграф22 Daily

§22 Новини

Фирма на Цв. Василев обжалва пред ВАС фалита на КТБ, спира делото в СГС

Решението на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС) от фирмата на Цветан Василев - „Бромак", която е мажоритарен акционер в затворената кредитна институция, твърдят запознати. Жалби против решението са подали и други акционери, както и много вложители на КТБ. Подаването на тези жалби спира по закон производството по търговското дело в СГС, образувано по искане на БНБ за откриване производство по несъстоятелност на КТБ, до приключване на административноправния спор във ВАС.

В жалбите са посочени груби нарушения от БНБ и назначените от нея квестори на повече от 30 разпоредби, правила и процедури, предвидени в над 10 нормативни акта - Директиви/Регламенти на ЕС, Закони, Наредби, МСС и други. Мажоритарните акционери в КТБ са подали и молби за встъпване по търговското дело в СГС, образувано по искане на БНБ за откриване производство по несъстоятелност на КТБ, за което вече е уведомена и БНБ.

Поради оспорването на решението на УС на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ, се очаква да не бъде проведено насроченото за 24 ноември открито заседание по делото, тъй като съдът по несъстоятелност вероятно ще спре производството по делото в закрито заседание преди тази дата. Това не спира изплащането от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) на гарантираните по закон влогове на гражданите и други лица.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във