Параграф22 Daily

§22 Новини

Foshan Midea Carrier Air-Conditioning Equipment Co., Ltd предприема доброволни мерки за модифициране на определени сплит климатични системи / термопомпени системи с марка „Кериър

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация за предприети доброволни мерки от производителя Foshan Midea Carrier Air-Conditioning Equipment Co., Ltd, за модифициране на определени сплит климатични системи / термопомпени системи с марка „Кериър“.

„Кериър“ е получил шест сигнала за топлинни събития, засягащи продукти, подобни на засегнатите продукти. Разпространените продукти в Северна Америка са били произведени в Китай от „GD Midea Air-conditioning Equipment Co.“, Ltd.), дружество изцяло собственост на Midea. Въпреки че никое от топлинните събития, за които е било сигнализирано, не включва продукти, произведени от Foshan Midea Carrier Air-Conditioning Equipment Co., Ltd, би могло да има сходство между продуктите в Северна Америка и засегнатите продукти, тъй като имат подобен компонент във външния вентилаторен мотор, което може да доведе до същия вид инциденти при засегнатите продукти като тези, които са възникнали при продуктите от Северна Америка.

Потенциално засегнатите продукти са 1.5 тонни мулти- и монозонни, 2 тонни моно- и мултизонни, 2.5 тонни моно- и мултизонни, 3 тонни мулти- и монозонни, 3.5. тонни монозонни, 4 тонни монозонни, и 4.5 тонни монозонни централни сплит климатични системи и термопомпени системи с марка „Кериър“, произведени от Foshan Midea Carrier Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Те са предназначени за жилищни нужди и умерена търговска употреба в пространства, които предлагат 208/230 или 220/240 VAC еднофазно петдесет или шестдесет херцово електрозахранване.

С оглед поетия ангажимент за гарантиране сигурността на потребителите, Foshan Midea Carrier Air-Conditioning Equipment Co., Ltd, Кериър и Мидеа са извършили широко разследване, за да открият и определят първопричината за инцидентите при продуктите в Северна Америка. Тези разследвания не са приключили към настоящия момент, но се оказва, че в някои случаи вентилаторният моторен компонент дава грешка и възпламенява части от продукта. При два от случаите, касаещи продуктите в Северна Америка, случаен минувач е забелязал пламък извън продукта. Никой от сигнализираните инциденти не е причинил наранявания или имуществени вреди.

Причината за инцидентите и обстоятелствата, при които е вероятно да възникнат, все още не са напълно определени въз основа на наличните доказателства към този момент. Въз основа на наличните към настоящия момент факти, рискът е оценен като нисък съгласно методологията, изложена в Решение за изпълнение на Европейската Комисия 2019/417/ЕС. В тази връзка, относимо е, че засегнатите продукти са винаги монтирани външно към имота, а в някои случаи са поставени директно върху жилищната структура, с препоръка за минимално разстояние между продукта и сградата.

Въпреки че, разследванията по този въпрос все още продължават и не са стигнали до заключение относно крайната първопричина или относно обстоятелствата, при които рискът може да възникне, реагирайки с повишена предпазливост, Foshan Midea Carrier Air-Conditioning Equipment Co., Ltd доброволно ще предприеме в световен мащаб безплатна модификационна програма за засегнатите продукти, за да oбхване всеки потенциален риск. Тази модификационна програма ще включва прилагането на външен 3.15А предпазител и покритие (fuse and harness), пряко към веригата на външния вентилаторен мотор на продукта (outdoor unit fan motor circuit).

Foshan Midea Carrier Air-Conditioning Equipment Co., Ltd ще уведоми своите дистрибутори за модификационната програма и ще ги помоли да потърсят контакт с потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във