Параграф22 Daily

§22 Новини

Галин Гавраилов e втори мандат районен прокурор на Каварна

Висшият съдебен съвет избра с 19 гласа „за”,0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” прокурор Галин Георгиев Гавраилов за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура - Каварна. Той има над 18 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт. Започнал е кариерата си като следовател, през 1999 г. заема длъжността заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – Каварна, а в периода месец юли 2010 г. – месец юни 2015 г. е административен ръководител на Районна прокуратура - Каварна.

В своята Концепция за стратегическо управление той заявява увереност въз основа на своя житейски и професионален опит и на подкрепата, която получава от колегите си, че е подготвен да продължи работа като административен ръководител на Районна прокуратура – Каварна. Прокурор Гавраилов има амбиция през втория си мандат да надгражда постигнатите положителни резултати, да работи за по-голяма ефективност в дейността на прокуратурата и за укрепване на доверието на обществото в съдебната система.

Кандидатът набелязва като цели за развитие на прокуратурата осигуряване на срочно и качествено разследване чрез осъществяване на непрекъснат контрол на наблюдаващия прокурор над работата на разследващите полицаи и органи, съкращаване на времето от получаване на сигнал до реализиране на наказателна отговорност, запазване на тенденцията към ежегодно увеличение на броя на бързите и незабавни производства, приоритетна работа по дела за корупционни престъпления, подобряване на качеството на прокурорските актове с цел запазване на постигнатите резултати и т.н. Като необходимо условие за добрата работа на прокуратурата той има намерение да поддържа установената благоприятна и безконфликтна среда, както и да запази взаимодействието и взаимозаменяемостта в екипа, с който работи.

Въпроси към прокурор Гавраилов поставиха членовете на Висшия съдебен съвет Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Елка Атанасова и Васил Петров относно предприетите действия по направените препоръки при проверки на ИВСС и Окръжна прокуратура – Добрич; за прилаганите от Районна прокуратура – Каварна мерки за повишаване на професионалната квалификация на разследващите полицаи; неговото становище за необходимостта от прокуратура в този район; относно връзката между професионализма и моралните качества в професията.

Подкрепа за кандидата заявиха членовете на Съвета Галя Георгиева, Елка Атанасова и Галина Карагьозова, които обърнаха внимание на високия му професионален опит и добро познаване на обстановката в района, в който работи, на демонстрираните от него организационни способности и разбиране за професионалните предизвикателства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във