Параграф22 Daily

§22 Новини

Галина Захарова остава единствен кандидат за председател на ВКС

На четвъртото и последно възможно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет не бяха внесени предложения за кандидатури за председател на Върховния касационен съд, обяви представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. Той уточни, че единствен кандидат в изборната процедура е Галина Захарова – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, номинирана от Пленума на ВКС. Нейната кандидатура бе обявена на предходното – трето, поредно заседание на Пленума на ВСС.

Предложението за издигане кандидатурата на съдия Захарова, нейното съгласие за участие в изборната процедура, както и кадровата ѝ справка, по чл. 173, ал. 5 от ЗСВ са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд“.

В отговор на представената информация от министъра на правосъдието проф. д-р Янаки Стоилов за затруднения при провеждане на стаж на български магистрати в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Отдела за изпълнение на решения на Съвета на Европа, г-н Боян Магдалинчев уточни, че в началото на седмицата е проведена работна среща с представители на норвежката съдебна администрация, която е пъртньор на ВСС по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Във връзка с констатирани затруднения при набиране на кандидати и провеждане на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ са обсъдени възможностите за намаляване броя на командированите магистрати от 9 на 6, както и за съкращаване срока на стажа от 18 на 12 месеца в Отдела за изпълнение на решения на СЕ, като реализираните икономии се пренасочат за увеличаване месечните възнаграждения на командированите магистрати, чиито престой в гр. Страсбург е изцяло за тяхна сметка. Посочено бе, че предстои провеждане на нова процедура за набиране на кандидати за стаж в Регистратурата на ЕСПЧ и Отдела за изпълнение на решенията на СЕ.

Членовете на Висшия съдебен съвет са 25. За да бъде избран председател на ВКС, са необходими поне 17 гласа. В момента три места са свободни – едно в Прокурорската колегия и две в Съдийската колегия. През януари 2020 г. Пламена Цветанова, която беше избрана за кадровик от Народното събрание, беше назначена за заместник-главен прокурор. Вече почти две години парламентът не избира човек на нейното място.

Миналия четвъртък правосъдният министър Янаки Стоилов, който също има право да номинира, обяви, че няма да се възползва от него. Според Стоилов процедурата няма да пострада, ако Захарова остане единствен кандидат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във