Параграф22 Daily

§22 Новини

Галина Захарова: ВКС трябва да бъде свободен от външна намеса

Единственият кандидат за поста председател на Върховния касационен съд, настоящият заместник-шеф на съда Галина Захарова пише в концепцията си, че ролята на председателя на ВКС е да бъде гарант едновременно за институционалната независимост на съда, индивидуалната независимост на съдиите и за прозрачността и убедителността на правораздаването. Както е известно, днес (14 януари)  пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да избере нов председател на ВКС, който ще смени проф. Лозан Панов, чийто мандат изтича. 

След като членовете на ВСС и министърът на правосъдието не се възползваха от възможността да предложат друга кандидатура, на 14 декември м.г. съдийската колегия на ВСС допусна Захарова до участие в процедурата. Преди това бяха приети докладите на Комисията по атестирането и конкурсите, и Комисията по професионална етика за притежаваните нравствени и професионални качества от съдия Галина Захарова.

В концепцията си Захарова се спира на кадровия недостиг във ВКС и натовареността на съдиите. Тя се застъпва и за последователно и безкомпромисно отстояване на независимостта на съда и съдиите. Тя посочва, че ВКС следва не само да бъде свободен от външни зависимости и всякакъв вид неправомерно влияние върху съдиите, което осуетява или поставя под основателност съмнение способността им да решават делата само въз основа на доказателствата по делото и приложимото право, но и това да бъде видимо за обществото. Според Захарова в периода на икономическа, институционална и здравна криза е от жизненоважно значение да се оправдаят очакванията на обществото към съдебната система като гарант на неговите права.

Съдия Галина Захарова бе подкрепена от двамата служебни министри на правосъдието проф. Янаки Стоилов и Иван Демерджиев, а настоящият правосъден министър Надежда Йорданова изтъкна, че Захарова има високи нравствени качества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във