Параграф22 Daily

§22 Новини

Георги Ушев отърва дисциплинарката

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след проведен дебат и гласуване, отказа да образува дисциплинарно производство срещу Георги Ушев – председател на Апелативния специализиран наказателен съд, по внесено, на основание чл. 312, ал. 1 от Закона за съдебната власт предложение от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Произнасянето е във връзка с решение на Върховния административен съд – Петчленен състав – Втора колегия, с което е отменено решение на Колегията относно постановен отказ за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Георги Ушев и преписката е върната за продължаване на производството.

Поради направен отвод, вносителят на предложението за образуване на дисциплинарно производство Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, не участва в обсъждането и приемането на днешното решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във