Параграф22 Daily

§22 Новини

ГЕРБ има вече готов проект за промени в Конституцията

Най-голямото орязване на мандата на Висшия съдебен съвет - от 5 на 3 г., е записано в готовия проект за промени в конституцията, изготвен от парламентарната група на ГЕРБ и правосъдния министър Христо Иванов. Финалният вариант е пратен за одобрение в Реформаторския блок, където го харесали, пише "24 часа" днес.

Разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия е разписано така, както го анонсираха премиерът Бойко Борисов и министър Иванов. Като по-малко вероятен в курсив все пак фигурира и вариантът мандатът на съвета да стане 4-годишен.

Пленумът и двете камари на ВСС да вземат всички свои решения с явно гласуване, залагат управляващите. Така се отменя чл. 131, според който назначаването, повишаването и понижаването, преместването и освобождаването на съдии, прокурори и следователи става с таен вот. Конституционалисти вече оспориха отмяната на тайния вот за кадрови решения.

Съдийската колегия на ВСС ще е от 13 членове, сред които шефовете на ВКС и ВАС, шестима, избрани от общото събрание на съдиите, и петима, избрани от Народното събрание. Прокурорската ще е от 12 членове - главния прокурор, 4-ма, избрани от общото събрание на прокурорите, един, одобрен от общото събрание на следователите, и 6-има от парламентарната квота.

Освен че ще отговарят за назначенията, повишаването, преместването, освобождаването, дисциплинарните наказания на магистратите и ще назначават административните ръководители в съдебната власт, двете колегии ще дават становища по законопроекти.

Пленумът на съвета, т.е. всички членове и на двете колегии, ще гласуват бюджета и годишните доклади, прекратяването на мандат на член на ВСС, квалификацията на кадрите и териториалното разпределение на органите на съдебната власт.

Министърът на правосъдието ще води заседанията без право на глас, както и досега. Ако той отсъства, пленумът и съдийската колегия ще се председателстват от шефа на ВКС, а прокурорската - от главния прокурор.

Повишават се изискванията за главен инспектор - трябва да е с поне 15 г. юридически стаж, от които не по-малко 10 като съдия. Мандатът му е 5 г. Дават се ресори на останалите 10 членове на инспектората: 6-има ще контролират работата на съдилищата, 4-ма – на прокуратурата и следствието.

Гарантира се пълна независимост на инспектората и му се дават още контролни функции - вече ще проверява съдии, прокурори и следователи за конфликт на интереси. Ще бди за пълнотата и достоверността на имуществените им декларации. Ще оценява и цялостно поведението на всеки, за да не се уронва престижът на съдебната система.

Освен съда и омбудсманът ще има право да спира производство и да препраща въпроса в Конституционния съд, когато се установи несъответствие на закони с разпоредби на международни договори, по които България е страна.

По същия начин ще се процедира и при колизия с общопризнати норми на международното право, с което се нарушават основни права и свободи на гражданите.

Шефът на депутатите от ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще направи консултации с всички парламентарни групи, като целта е максимално широко съгласие. Парламентът ще избере временна комисия за промените в конституцията. Текстовете минават на 3 четения.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във