Параграф22 Daily

§22 Новини

ГЕРБ иска закон за медиите - или самоцензура чрез саморегулирането

Печатните медии да се саморегулират в специален закон - тази идея е лансирал заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев пред в. "Труд".Това, на което той и колегите му държали, било в закона да има член, който регламентира какви санкции ще понесат журналистите, които пишат клеветнически материали. В момента в Наказателния кодекс има достатъчно текстове, по които политиците могат да заведат дела за клевета срещу неверни статии в медиите. За да не бъде обвинен в желание за цензура, Велчев бил готов да инициира поредица от срещи с двата издателски съюза.

"Ако те напишат закон, аз ще го внеса", обещал Велчев. Той припомнил, че преди около две години организирал кръгла маса по темата, но издателите не предприели нищо повече и въпросът останал висящ. Тогава заместник-председателят на групата на ГЕРБ в парламента предложил закон, който действал в Бавария, но не провокирал никакъв интерес.

Друга идея на Велчев е да предложи промяна в конституцията, с която медиите официално да бъдат признати за четвърта власт. За целта са необходими подписите на 160 депутати.

Красимир Велчев се обяви и срещу свободното движение на журналистите в кулоарите на парламента, тъй като нарушавали драстично личното пространство на депутатите.

Напомняме обаче на депутата Красимир Велчев какво пише в основния закон на страната за свободата на  медиите.

Конституция на Република България

(Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г.
изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.)


Чл. 40.
(1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.
 (2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не последва конфискация, спирането преустановява действието си.
Чл. 41.
(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
 (2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във