Параграф22 Daily

§22 Новини

Гешев: Не е нужно да ме разследват, едва ли ще извърша престъпление

Няма нужда от създаване на прокурор с правомощия да разследва главния, защото било почти невъзможно последният да извърши престъпление. Това твърди държавното обвинение в свое становище по законопроекта на ГЕРБ отпреди две седмици за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. С тях управляващите предложиха създаване на такава фигура, за да отговорят на съответните препоръки на Брюксел и Венецианската комисия.  

Проектът предвижда до три месеца от влизането в сила на закона шестима членове на прокурорската колегия щдамогат да издигнат кандидат за специалния разследващ прокурор. Той трябва да е с 12 години стаж, да притежава високи нравствени и морални качества, да не енакзван дисциплинарно в последните пет години. Изборът му ще става от Пленума на ВСС с обикновено мнозинство, мандатът ще е 7-годишен, а подсъдността е предоставена на Специализирания наказателен съд.

Поредният проект на управлавящите в тази насока беше изпратен на Венецианската комисия със заявката за бърза съгласуване и одобряване в парламента. От прокуратурата заявяват обаче, че всичко това не е нужно, като се позовават на решението на Конституционния съд (КС) от юли, според което всеки прокурор би могъл да образува дело срещу главния, който пък няма правомощие да контролира делата срещу себе си. Освен това било почти невъзможно той да извърши престъпление във връзка с работата си. Посочено е още, че главният прокурор също е гражданин, а според конституцията всички граждани са равни пред закона.

"Този принцип сам по себе си създава невъзможност от възползване на главния прокурор от каквито и да било привилегии, отличаващи го от всички останали граждани. В конституцията е записано, че всеки прокурор е независим, т.е. може да образува разследване, а главният няма право да му се меси. Прокуратурата може и да е единна, но не е централизирана. Прокурорите вече не са подчинени на главния прокурор при упражняване на прокурорските им функции", се казва в становището. С пояснението, че ръководителите на прокуратурите по места са административни ръководители, но не и началници по отношение на дела и преписки.

В становището се признава правомощието на главния прокурор за методическо ръководство на всички прокурори, но с уточнението че то било "абстрактно" и никога не се реализирало по отношение на конкретни прокурори или преписки. Главният давал само общи методически указания по определена група дела, а конкретното му правомощие е само по инстанционния контрол за законност. Но и това правомощие се упражнявало само в определени случаи, твърди заместничката му.

В становището на прокуратурат се посочва все пак, че "в случай на преценка на наложителност от въвеждане на фигурата на прокурор по разследването срещу главния прокурор и довеждане до край на тази законондателна инциатива, прокуратурата ще организира изцяло дейността си в съответствие с новите нормативни изисквания".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във