Параграф22 Daily

§22 Новини

Гешев търси всякакви начини да докаже, че без спецсъд не може

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС да изслуша шефовете на Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, Апелативна прокуратура – София, Специализирана прокуратура, Военно-окръжна прокуратура – София, Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – София, във връзка с проблеми при прилагане на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

В писмо до Колегията са поставени въпроси относно изпращането на неприключилите досъдебни производства и преписки по подсъдност на съответните прокуратури в съответния срок; за висящите изпълнителни преписки; какъв следва да бъде подходът към нерешените досъдебни производства и преписки; относно архивите, висящите Европейски заповеди за разследване и молби за правна помощ, както и за задълженията и правоприемството.

Административните ръководители на седемте прокуратури ще бъдат поканени за изслушване на насроченото за 26 май 2022 г. заседание на Пленума на ВСС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във