Параграф22 Daily

§22 Новини

ГИТ е поискала несъстоятелност на 55 фирми заради забавени заплати

Десетки дружества може да бъдат обявени в несъстоятелност заради забавени заплати на служителите, съобщиха от Инспекцията по труда. Мерките срещу тях са взети от 31 март м.г. насам, като 11 от исковите молби са подадени през 2019 г. Общо става дума за 55 проблемни дружества, някои от които междувременно са платили на служителите си, сочи bTV.

Решени на първа инстанция са 36 от образуваните съдебни производства, от които три решения са обжалвани и все още се разглеждат от по-горната инстанция. Общо 23 дружества са обявени в несъстоятелност, а за 8 дружества е открито производство по несъстоятелност според решенията на първа инстанция.

Новите пълномощия на агенцията позволяват да инициира несъстоятелност при бавене на възнагражденията на поне 1/3 от работниците за повече от два месеца. Съдебните решения по тези процедури създават възможност потърпевшите лица да потърсят обезщетения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Мярката имаше дисциплинираща роля за работодателите, коментират от ГИТ. В периода от гласуването на законодателните промени в края на 2017 г. до влизането им в сила на 31 март 2018 г. над 70 предприятия, за които в рамките на контрола беше установено, че попадат в хипотезата за иницииране на откриване на производство по несъстоятелност, изплатиха в пълен размер възнагражденията на своите работници и служители, за да не бъде подадена искова молба от инспекцията.

Според синдикатите обаче тази сума е само 15-20% от реалната. Така и забавените възнаграждения за първите три месеца на тази година като сума
са почти наполовина по-малко в сравнение със същия период на 2018 г. За януари – март т.г. са установени 3,8 млн. лв. забавени възнаграждения, а изплатените след намесата на Инспекцията, включително и за стари периоди, са 2,9 млн. лв. Година по-рано забавените възнаграждения са били 8,2 млн. лв.

Намалява и средният брой на ощетените работници, който през т.г. е 2208 души, а през м.г. е бил 4191 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във