Параграф22 Daily

§22 Новини

Главният прокурор награди бургаски следовател и трима служители от Окръжната прокуратура

Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров награди Пенка Потапова – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас и служителите Нели Ковачева – съдебен администратор на Окръжна прокуратура – Бургас, Ивелина Диомова – съдебен деловодител в служба „Регистратура деловодство и архив“ на Окръжна прокуратура – Бургас и Николай Илиев – прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – Бургас. Наградите са присъдени за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения, а поводът за присъждането им е Деня на българската Конституция и юриста, както и празник на съдебния служител.

Пенка Потапова е наградена с отличие „Служебна благодарност“ и предметна награда – „Награден нож“. Тя притежава повече от 15 години юридически стаж. Завършила е юридическото си образование в Бургаския свободен университет. Назначена е на длъжност „Следовател“ в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас, считано от 29.08.2008 г.

Нели Ковачева е наградена с отличие „Служебна благодарност“ и почетен знак „За заслуга“. Тя притежава повече от 11 години стаж в съдебната система. Назначена е за съдебен служител в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от 13.07.2009 г., като преди това е заемала длъжностите „Съдебен деловодител“ и „Завеждащ административна служба“ в Районна прокуратура – Бургас, считано от 04.03.2008 г. В Окръжна прокуратура – Бургас е изпълнявал следните длъжности – „Младши специалист“, „Началник административна служба“, „Началник служба“, „Административен секретар“, а от 01.06.2017 г. след проведена конкурсна процедура е назначена на длъжност „Съдебен администратор“ в Окръжна прокуратура – Бургас.

Ивелина Диомова е наградена с отличие „Служебна благодарност“. Тя също притежава повече от 11 години стаж в съдебната система. Назначена е за съдебен служител в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от 06.02.2008 г. През годините е заемала следните длъжности – „Компютърен оператор, изпълняващ делови функции“, „Съдебен деловодител“, а в периода 05.06.2017 – 01.09.2018 г. е била назначена на длъжност – Завеждащ служба „Регистратура, деловодство и архив“ в Окръжна прокуратура – Бургас.

Николай Илиев е награден с отличие „Служебна благодарност“. Той притежава повече от 4 години юридически стаж. Той е назначен на длъжност „Прокурорски помощник“ в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от 03.01.2017 г. Завършил е юридическото си образование в Бургаския свободен университет.

Следователят и служителите са наградени по предложение на Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас г-н Георги Чинев, който връчи почетните грамоти и предметните награди. Г-н Чинев благодари на наградените за полагания ежедневно всеотдаен труд по време на изпълнението на служебните им задължения. Той отправи пожелания за здраве и успехи в професионален им път.   

Facebook logo
Бъдете с нас и във