Параграф22 Daily

§22 Новини

Горски хванаха камион с незаконно отрязани дърва

Инспектори задържаха товарен автомобил, натоварен с 10 куб. м дърва за огрев от дървесен вид цер, без превозен билет и без маркировка с контролна горска марка. Камионът е спрян на територията на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” - Дулово от горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Русе при рутинна проверка на пет сечища. Автомобилът и дървесината са задържани и оставени за отговорно пазене на ТП ДЛС „Каракуз”.

На две от сечищата не са поставени информационни табели, което е нарушение на подзаконовата нормативна уредба. Съставени са актове за установяване на административни нарушения. Горските инспектори от РДГ Русе са извършили проверка и на територията на ТП ДГС Бяла на два обекта, в които постъпва, преработва и се експедира дървесина (чл. 206 от Закона за горите).

За 3 работни дни за допълнителна проверка е спряна дейността на фирмата, собственик на единия от обектите. Причината за това е, че изисквания по Закона за горите дневник за постъпилите, преработени и експедирани дървени материали не се води редовно и не е заверен от РДГ – Русе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във