Параграф22 Weekly

§22 Новини

Готвят стратегия за превенция и борба с измамите, засягащи финансови интереси на ЕС

Днес, под председателството на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев се проведе първото за 2014 г. редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС. Дневният ред включваше разглеждане и анализ на информацията за изпълнение на решенията, взети на проведеното в края на 2012 г. заседание, приемане на доклад за дейността на Съвета през 2013 г., обсъждане и приемане на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси, приемане на План за действие за 2014 г.


Директорът на Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС" (АФКОС) - МВР Борислав Хлебаров запозна членовете на Съвета с хода на изпълнението на решенията от предходното заседание. Той представи доклад, отразяващ изпълнението на плана за действие за 2013 г.


В рамките на заседанието бе представен и проектът за Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Тя обхваща най-важните приоритетни мерки, които ще бъдат изпълнявани в следващия 7-годишен програмен период 2014-2020 г. Подчертано бе, че България е сред малкото държави-членки на ЕС, които имат подобни документи. Конкретните приоритети в областта на превенцията, разкриването, противодействието, възстановяването и санкциите са ориентирани в една основна насока - по-висока степен на защита на финансовите интереси на Европейския съюз.


Заместник-министърът на вътрешните работи Пламен Ангелов отправи благодарност към всички институции, участвали в изготвянето на проекта на документа. Той поясни, че Националната стратегия е максимално ориентирана и адаптирана към потребностите на страната и предизвикателствата, пред които тя се изправя. В нея има специален раздел за анализ на най-често срещаните проблеми по отношение на правонарушенията. Целта е максимална защита на финансовите интереси на България. Приоритетните действия са насочени към превенция, по-добра координация при изпълнение на общите задачи, защита на българските интереси чрез развиване на националния капацитет за административни проверки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във