Параграф22 Daily

§22 Новини

Готвят законодателни промени в сроковете за предизвесите при подаване оставка от магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на работната група за изработване на правила в случаите на освобождаване от длъжност на съдии, при подадена от тях оставка, да изготви предложение за законодателни промени в съществуващата в Закона за съдебната власт уредба. Работната група е създадена с решение по Протокол № 34/22.10.2019 г., т. 43. във връзка с молба от Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд, за освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

Според работната група законовата празнота относно максималния срок на предизвестието при подаване на оставка от съдия, не може да бъде преодоляна с издаването на акт от страна на съдийската колегия на ВСС и единственото законосъобразно разрешаване на проблема за определянето на прекомерно дълги срокове на предизвестията при подаване на оставка от страна на магистрати е инициирането на законодателни промени в разпоредбата на чл. 166 от ЗСВ. Според посочената разпоредба „съдия, прокурор или следовател подава оставка с най-малко едномесечно предизвестие чрез административния ръководител на съответния орган на съдебната власт до съответната колегия на ВСС“, като в срока на предизвестието магистратът е длъжен да изготви всички актове по делата и преписките, които са му разпределени, а нови не му се разпределят.

Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Бисерка Василева Памукова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 03.02.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във