Параграф22 Daily

§22 Новини

Гражданите на ЕС могат свободно да практикуват в ЕС като адвокати

Гражданите на Евросъюза свободно могат да избират държавата членка, в която да придобият професионалното звание адвокат и след това да изберат друга държава, в която да практикуват професията си. Тази свобода на избора не представлява злоупотреба, а е присъща на упражняването на гарантираните в Договорите основни свободи, гласи решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от днес по съединени дела С-58/13 и С-59/13 на двама италиански граждани Анджело Алберто и Пиерфранческо Торези, съобщи "Правен свят".


Двамата са придобили университетска диплома по право в Италия, а след това - и в Испания, след което, на 1 декември 2011 г., те са вписани като адвокати в регистъра на адвокатската колегия на Санта Крус де Тенерифе, Испания. На 17 март 2012 г. двамата подават молби до Съвета на адвокатската колегия на Мачерата (Италия) за вписване в "специалния раздел на регистъра на адвокатите". В този раздел се вписват адвокати, установени в Италия, но притежаващи звание, признато в друга държава-членка на ЕС. Тъй като Съветът на колегията в Мачерата не се е произнесъл в установения срок, двамата сезират Националния адвокатски съвет на Италия с искане да се произнесе по молбите им за вписване.


Националният орган обаче отказва вписването, като приема, че господата Алберто и Торези не могат да се позовават на Директивата относно установяването на адвокатите (Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията), тъй като придобиването на правоспособност в Испания е осъществено с единствената цел да се заобиколи италианското право относно достъпа до професията и следователно представлява злоупотреба с правото на установяване.


СЕС обаче приема, че обстоятелството, че гражданин на държава-членка, притежаващ университетска диплома, е заминал в друга държава-членка, за да придобие там адвокатска правоспособност и се е върнал в своята страна под професионалното звание, придобито в другата държава-членка, не представлява злоупотреба.


Съдът припомня, че за да улесни постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита професионалната квалификация, Директивата въвежда механизъм за взаимно признаване на званията на адвокатите мигранти, които желаят да практикуват под званието си по произход. Така се цели премахването на неравнопоставеността в националните условия за вписване, които са в основата на неравенствата и пречките пред свободното движение и установяването на пълна хармонизация на приложимите условия към правото на установяване. Съдът вече е постановил, че удостоверението за вписване в държавата членка по произход е единственото условие, с което трябва да е обвързано вписването на заинтересуваното лице в приемащата държава-членка, за да може това лице да практикува там под професионалното звание по произход.


Действително, правните субекти не трябва да се позовават на нормите на Съюза с измамна или противоправна цел и в това отношение държавите членки имат право да приемат всички необходими мерки, за да не позволят това. За наличието на злоупотреба обаче, са необходими обективен и субективен елемент, припомня Съдът, т.е., когато въпреки формалното спазване на правната уредба на Съюза, целта, преследвана с нея не е постигната, както и да е налице намерение да се получи неправомерно предимство.


От друга страна, при единен пазар възможността на гражданите на Съюза да избират държавата-членка, в която желаят да получат званието си и държавата-членка, в която имат намерение да практикуват професията си, е присъщо на упражняването на гарантираните от Договорите основни свободи. Обстоятелството, че гражданин на държава-членка, притежаващ университетска диплома, придобита в страната му, е заминал в друга държава-членка, за да придобие там адвокатска правоспособност и впоследствие се е върнал в своята страна, за да упражнява там адвокатска професия под професионалното звание, придобито в другата държава, е конкретизация на една от целите на Директивата и не представлява злоупотреба с правото на установяване. Обстоятелството, че молбата за вписване в регистъра на адвокатите е представена кратко време след придобиването на професионалното звание в държавата членка на произхода също не представлява злоупотреба с право, тъй като Директивата не изисква период на практически опит в държавата членка по произход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във