Параграф22 Daily

§22 Новини

Гражданската колегия на ВКС пита Конституционния съд за норми от основния закон на понятието „пол“

Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд изпрати до Конституционния съд искане да даде задължително тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, 2 и 4, чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията (КРБ) и да установи дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол“, възприето от основния закон, по следните въпроси:

​ 1) Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално изражение, различно от биологичното?

​ 2) Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от КРБ в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?

​ 3) Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от КРБ?

Предложението за сезиране на Конституционния съд е гласувано на заседание на ОСГК по Тълкувателно дело № 2/2020 г., проведено на 25.02.2021 г., а текстът на искането е приет с гласовете на 33 върховни съдии на заседание, проведено на 18.03.2021 г. Тълкувателното дело е образувано пред Общото събрание на Гражданската колегия поради констатирана противоречива практика на състави на Върховния касационен съд по въпроса: „Допустимо ли е и при какви предпоставки да бъде допусната юридическа промяна на пола при установена транссексуалност на молителя?“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във