Параграф22 Daily

§22 Новини

Хората все по-често търсят защита от омбудсмана

Националният омбудсман отчете повишена информираност на гражданите по отношение на функциите и правомощията му. Константин Пенчев представи доклад за дейността си през 2013 г. пред Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите. Отчита се усилване на дейността на омбудсмана поради февруарските протести през миналата година, оставката на правителството, а впоследствие и новата протестна вълна, която заля страната.


Пенчев очерта основните аспекти на дейността си през 2013 г. Общо 7 320 жалби на граждани са постъпили при омбудсмана през миналата година, т.е с 37% повече от 2012 г. Над 17 000 граждани са получили съдействие от омбудсмана. Най-много са жалбите на потребителите - 1957 броя. За нарушени социални права сигналите са 17%, а за нарушено право на собственост (незаконни строежи, събаряния т.н.) - около 14 %.


Омбудсманът е изпълнявал дейността си като национален превантивен механизъм. В този аспект, са представени данни за 7 проверени обекта за бежанци. Издадени са 388 препоръки до съответните органи, отговарящи за условията в отделните заведения.


За първи път обмудсманът е изпълнил правомощията си да внесе нарочен доклад по темата за защитата правата на потребителите, внесен в деня на учредяване на 42-рото Народно събрание. Пенчев отчита, че част от препоръките му са влезли в законодателните инициативи на някои народни представители.


Друга насока от дейността му е свързана с нарушаването правата на хората. Омбудсманът е работил във връзка с правата на учениците и децата, провеждайки проведени срещи със студенти. Активен е диалогът с различните видове неправителствени организации- например на пациентите.


Пенчев коментира, че се забелязва тенденция гражданите да познават по-добре правата си. Те вече са разбрали, че могат да си търсят правата в институцията омбудсман. Основно те се оплакват от бездействието на регулаторните органи, поради което омбудсманът е доста активен като институция в сезирането на Върховния съд.


Бележи се и икономия в разходите на омбудсмана, които са намалели с 217 000 лева. Сметната палата проверява дейността и как се разходват средствата от институцията.


Пенчев подчерта, че е по-добре сградата, в която се помещават, да е общинска, за да се спестят пари и те да се разходват за други неща. От друга страна обаче тя трябва да е на централно място, за да бъде удобна за хората.

Facebook logo
Бъдете с нас и във