Параграф22 Daily

Предизборни екстри:

И курсантите на МВР с по-високи стипендии

Новата 2021 г. донесе радост и за курсантите от Академията на МВР. След като батковците и каките им от системата получиха 15-процентово увеличение на възнагражденията от началото на годината, и те вече ще се радват на по-високи стипендии, ако бъде приета проекто- инструкцията на МВР за това. Тя е публикувана в сайта на Министерския съвет за обществени публикации.

Размерът на стипендията, която курсантите от редовно обучение в Академията на МВР получават мв момента се определя процентно съобразно постигнатия от тях общ семестриален успех. Средствата за изплащане на стипендията се предвиждат в бюджета на Академията, в качеството й на второстепенен разпоредител.  Обективната разлика между началото и края на всеки учебен семестър, респективно на учебната година и началото и края на бюджетната година създава затруднения при изчислението на необходимите средства. Допълнителни затруднения възникват и от факта, че в момента базата, върху която се определя процентът на стипендията е 80 % от месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти в МВР. В момента заплатата на стажантите е 976 лева, като тя се регулира, както от закона, така и от съответните подзаконови нормативни актове. Товаобстоятелство създава несигурност и затруднява предвидимостта при разчетите за усвояване на средствата, определени за стипендии в Академията в рамките на съответната бюджетна година.

Новата инструкция за стипендиите предвижда изменението да влезе в сила от 1 януари 2021 г., едновременно със започването на новата финансова години. С предлаганите промени се цели постигане на предвидимост при определянена размера на стипендиите, които курсантите редовно обучение в Академията на МВР получават в зависимост от постигнатия общ семестриален успех на основание чл. 171, ал. 3 от Закона за МВР и по-ефективно управление и разпределение на бюджетните средства, предвидени за стипендии.

Както е известно, от 1 януари 2021 г. трудовите възнаграждения на полицаи и пожарникари нарастват с 15%. За да покрият разходите по увеличение на заплатите, по бюджета на МВР постъпиха допълнително 77.5 млн. лева.

От Синдикалната федерация на служителите от МВР (СФСМВР) обаче са недоволни от увеличението, като искат то да стане 30%, каквото увеличение се предвижда в някои звена на държавната администрация. В резултат на синдикалния натиск, в началото на януари 2020 г. управляващите подготвиха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.

С промяната реално бяха увеличени заплатите на всички служители в министерството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във