Параграф22 Daily

§22 Новини

И нотариалните кантори хлопват кепенците

Нотариални кантори са заявили, че затварят за периода на извънредното положение. Затова Нотариалната камара създава организация нито един съдебен район да не остане без своеобразен дежурен.

Камарата отправи призив към членовете си да съобразят решението си за временно затваряне с необходимостта гражданите от определен район да не бъдат лишени изцяло от възможността за извършване на неотложни удостоверявания. Освен това по време на извънредното положение ще има дежурни съдии по вписванията, както и служители на Агенцията по вписванията.

По наредба нотариалните кантори имат задължително работно време, което съвпада с това на местния районен съд. Те имат право да затворят временно общо най-много за 25 работни дни, а в рамките на един работен ден – общо за два часа.

На сайта на Нотариалната камара са публикувани и препоръки на Съвета на нотариусите за предприемане на превантивни мерки във връзка с разпространението на СOVID-19

Уважаеми колеги,

Във връзка с нарастващите диагностицирани случаи на заразени с вируса COVID-19,  усложнената епидемиологична обстановка в страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър – председателя на Република България, и съобразно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,  с оглед спецификата на нотариалната дейност и с цел опазване на здравето и безопасността на посетителите и работещите в нотариалните кантори, Съветът на нотариусите препоръчва на всички нотариуси създаване на вътрешна организация и ред в нотариалните кантори включваща предприемането на описаните по- долу мерки с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от заразяване.

Нека не забравяме, че в страната е обявено извънредно положение и физическото здраве на участниците в нотариалните производства и служителите ви, следва да е водещ критерий при вземане на решения за извършване на удостоверявания!

Всеки един от колегите нотариуси да организира нотариалната дейност в кантората си съобразно извършеният анализ и  преценка за неотложност на конкретните удостоверявания.

Призоваваме ви при най-малките колебания, че е налице опасност от разпространение на COVID-19, следствие струпване на граждани, да отлагате нотариалните действия за друг ден или период!

3. Уважаеми колеги, моля ви да съобразите решението си за временно затваряне на нотариалните кантори с необходимостта гражданите от определен район да не бъдат лишени изцяло от възможността за извършване на неотложни удостоверявания.

Съветът на нотариусите е на разположение за въпроси и допълнителна информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във