Параграф22 Daily

§22 Новини

И Районен съд Търговище вече има председател

Висшият съдебен съвет с 19 гласа "за" и 3 "въздържал се", избра за втори мандат Пламен Митков Драганов за административен ръководител - председател на Районен съд - Търговище.


Съдия Пламен Драганов има над 12 години юридически стаж. Започва работа в съдебната система през 2001 г. като съдия в Районен съд - Омуртаг. Последователно е заемал длъжността заместник-административен ръководител на Районен съд - Омуртаг и административен ръководител на Районен съд - Търговище.


Според Концепцията си за стратегическо управление през втория управленски мандат, съдия Драганов ще работи за качествено правораздаване при запазване на достигнатата бързина и срочност на разглеждане на делата и за повишаване на общественото доверие чрез: текущо обучение на съдиите и съдебните служители; уеднаквяване на съдебната практика чрез провеждане на общи събрания в съда и чрез съвместни срещи между съдиите от районните съдилища, от Окръжен съд - Търговище и от Административен съд - Търговище; достигане на европейски стандарти в обслужването на гражданите и страните по делата; разкриване на информационен център на съда за комплексно обслужване; създаване на пълни електронни досиета на образуваните дела; създаване на медийна стратегия и модернизиране на интернет страницата на съда.


Съдия Драганов бе подкрепен от Каролина Неделчева, която се позова на успешния му първи мандат и доказаните професионални и управленски качества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във