Параграф22 Weekly

§22 Новини

ИА-АА отне лиценза на международен превозвач

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съобщава, че със заповед на изпълнителния директор на агенцията от 30 април 2014 г. и на основание Закона за автомобилните превози и Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, се прекратяват правата, произтичащи от издадения лиценз на Общността за извършване на превоз на товари № 9158 с дата 18.04.2012 г. на "ПАЛЛАДА ТРАНС" ЕООД, ЕИК 201863218 и адрес гр. Петрич, ул. "Параскева Филипова" № 7.


Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или пред Административен съд София - град в четиринадесетдневен срок от съобщаването й.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във