Параграф22 Daily

§22 Новини

Идеята за Национално кредитно бюро нарушава правата на потребителите

Буди изключително притеснение предложението за създаването на „Национално кредитно бюро“, чиито основна функция и задача е да събира надеждна информация за нередовните платци. Такива бюра съществували в много държави от ЕС е аргумента на събирачите на дългове. Това са частни институции, създадени на доброволен принцип от банки, фирми за бързи кредити, телекоми и други доставчици на комунални услуги, в които те подават информация за клиентите. Това предложение поражда множество въпроси, свързани най-вече с личните данни на клиентите, тяхното съхранение и разпространение. Има потенциал да се увеличат възможностите за злоупотреби, предвид факта, че твърде често ставаме свидетели на подобни действия от служители на банки, фирми за бързи кредити, телекоми и доставчици на комунални услуги, съобщиха от Асоциация за защита на потребителите.

Още повече, че в България имаме Централен кредитен регистър (ЦКР) към БНБ, до който достъп имат и колекторските фирми, които твърдят, че той не дава пълно кредитно досие. Според Асоциацията за защита на потребителите, ЦКР показва какви са задълженията и към кои кредитни институции, които могат да сигнализират и да възпрепятстват длъжника да получи нов заем.

Информацията в ЦКР е напълно достатъчна за дадена кредитна институция, да прецени до колко е рисков клиентът търсещ заем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във