Параграф22 Daily

§22 Новини

Илияна Ферева-Зелева оглави за втори път Районен съд – Девин

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Илияна Росенова Ферева-Зелева за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Девин. Тя има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кандидатства за длъжността въз основа на придобития професионален и административен опит, който ѝ дава увереност, че може да осигури устойчиво развитие на институцията, която ефективно гарантира правото на справедлив процес и реален достъп до съда.

В представената концепция за управление на съда тя посочва постигнатото високо ниво на организация на съдебната и административната дейност, и предлага цели и мерки за развитие на достиженията, чрез приложение на нови концепции. Кандидатът предвижда да продължи управлението към устойчивост, надграждане и усъвършенстване на работните процеси, както и за повишаване на доверието на индивидуално и институционално ниво. Формулирани са стратегически цели, с които се гарантира достъпът до бързо и ефективно правосъдие в съда, развитието на кадровия потенциал чрез повишаване на квалификацията и оптимално разпределение и използване на човешките ресурси; въвеждане на нови технологии и подобряване на материалните условия на труд за съдии и съдебни служители; повишаване на доверието на гражданите в съда, поддържане на ефективни работни отношения с други съдилища и институции, спазване на финансова дисциплина и други. За тяхното постигане са предвидени мерки като контрол на движението на делата, анализ и отстраняване на причините за отменени съдебни актове, контрол по отношение на съдебните служби и други.

Цветинка Пашкунова – член на ВСС, поиска мнението на кандидата за реформата на съдебната карта по отношение на малките съдилища.

Кандидатурата бе подкрепена от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Цветинка Пашкунова – член на ВСС, които се мотивираха с дългогодишната кариера на съдия Ферева-Зелева като съдия в Районен съд –Девин и Районен съд – Смолян, нейния административен опит и етични качества, показаното от Районен съд – Девин високо ниво на правораздавателната дейност, и дадената от Общото събрание на съдиите подкрепа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във