Параграф22 Daily

§22 Новини

Има пътна карта за изпълнение на Стратегията за електронно управление

Министерство на правосъдието публикува Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Република България за периода 2014 г.– 2020 г. В общо пет стратегически цели, документът описва необходимите мерки и дейности за поетапното въвеждане и прилагане на електронното правосъдие (е-правосъдие), които да се предприемат координирано от изпълнителната и съдебна власти.

Пътната карта се явява ключов инструмент в подкрепа на съдебната реформа, съобразяващ препоръките за постигане на реален напредък в е-правосъдието, посочени в доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22.01.2014 г. Предвидените за изпълнение дейности целят да осигурят максимално облекчен достъп до правосъдие и административни услуги за гражданите и бизнеса, както и да улеснят работата на магистрати и служители посредством оперирането с електронно съдържание.

Следва да се отбележи, че настоящата пътна карта е неизменна част и от проекта на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, представен от министъра на правосъдието Христо Иванов на 14.10.2014 г. Приоритетите, свързани с е-правосъдието са отбелязани като специфична цел в Стратегическа цел № 3 „Ефективно администриране на съдебната власт”.   Изготвянето на документа бе осъществено със съвместните усилия на експерти от Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет и работна група за подпомагане на администрациите при изготвяне на стратегически документи, съобразно изискванията на Европейската комисия при програмирането на ОП „Добро управление“ за периода 2014 г. - 2020 г., създадена по заповед на вицепремиера по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова.

С Пътната карта за изпълнение на Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Република България за периода 2014 г. – 2020 г. можете да се запознаете на следния линк: http://bit.ly/1tELGxZ

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във