Параграф22 Daily

§22 Новини

Има Споразумение за сътрудничество между МВР и НА „Сигурност“

Според рамковото споразумение, подписано днес, членовете на Асоциацията ще могат да оказват помощ на МВР в превенцията и противодействието на престъпността, при опазване на обществения ред, защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации. МВР и Асоциация „Сигурност“  ще си сътрудничат и при провеждането на съвместни обучения на служители, граждани и структури , свързани с проблемите на обществената сигурност и опазването на реда.

„Колегите ще са особено полезни при обсъждането на предстоящите законодателни промени, както и за по-всеобхватното включване на хора, готови да окажат помощ на доброволен принцип“, заяви министър Вучков. Ще бъде ползван опитът им при организиране на екипи за съвместно  бързо реагиране при пожари и бедствия. Страните по споразумението  ще изучават и обменят опит и със сродни институции в ЕС и страните от НАТО за укрепване на сигурността и обществения ред и в борбата с престъпността и предотвратяването на бедствия. Предвидено е, при необходимост, МВР и Асоциацията да разработват и участват в екипи по изпълнението на съвместни програми и проекти с международно, национално и регионално значение по посочените теми.

„Асоциацията чрез своите структури, като използва знанията и професионалния опит на членовете си, ще съдейства на МВР при осъществяването на конкретни дейности и задачи“, заяви при подписването на рамковото споразумение  председателят о.р. полк Чавдар Петров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във