Параграф22 Daily

§22 Новини

Информация от компетентния орган на Испания

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че е получена информация от компетентния орган на Испания (Ministerio De Economia Y Competitividad) относно прилагането на специални надзорни мерки по отношение на следното застрахователно дружество - MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA. По-конкретно тези мерки включват: забрана дружеството да се разпорежда с недвижимите си имоти, ценни книжа, валутни и/или депозитни сметки, финансови активи или друго имущество, като е наложена забрана дружеството да поема нови задължения, да предоставя заеми, гаранции или поръчителство.


В КФН не е получавана нотификация относно намерението на горепосоченото застрахователно дружество да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във