Параграф22 Daily

§22 Новини

Инспекторатът на ВСС с висока оценка за работата в Районен съд-Хасково

Инспекторатът на Висшия съдебен съвет даде висока оценка за работата на Районния съд в Хасково. Това е констатацията след извършена комплексна планова проверка на граждански дела, образувани през 2017 и 2018 година в хасковския съд, сочи Haskovo.net.

При проверката се установява стремеж при всички съдии за срочно приключване на производствата. Дейността им по образуването, движението и приключването на делата е добре организирана, отдава се нужното значение на предварителната подготовка на делото, разглеждането му в открито заседание протича стегнато и често приключва в едно най-много две съдебни заседания.

В заключение на констатациите си, проверяващата комисия от ИВСС посочва, че извършената проверка на административната дейност на РС-Хасково налага извод за отлична организация, както на работата на председателя и заместник-председателя на съда и съдиите, така и на работата на съдебните служители.

Резултатите от извършената от ИВСС проверка по граждански дела са показателни за много добрите резултати в работата на съда в условията на повишено натоварване и
постъпление на делата, както и в условията на отсъстващи съдии и съдебни служители.

През 2017 г. са образувани 4786 дела, от които 3210 граждански и административни дела и 1576 наказателни дела. През 2018 г. са образувани общо 4817 дела, от които 3049 граждански и административни дела и 1768 наказателни дела. Тази тенденция на ръст в постъпленията се запазва и през първото полугодие на 2019 г., когато в Районен
съд – Хасково са образувани общо 2449 дела, от които 1685 граждански дела и 764 наказателни дела, а са разгледани общо 3028 дела, от които 2132 граждански дела и 896 наказателни дела, което означава, че действителната натовареност за първото полугодие на 2019 г. на съдиите в РС - Хасково е била приблизително 64 броя дела на месец на един съдия, на база показател дела за разглеждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във