Параграф22 Weekly

§22 Новини

Искане на нови справки отложи делото за изборите в село Овчарци

Административният съд в Кюстендил поиска нова справка от полицията и отложи делото за касиране на кметските избори в село Овчарци. По време на днешното заседание, на което се явиха всички заинтересовани страни, стана ясно, че от началника на група "Български документи за самоличност" е изпратена исканата от съда справка, като е посочено и е удостоверено, че по приложения от съда списък няма лица с изтекъл срок на валидност на личните им карти, както и няма издадени удостоверения за издаване на лични карти.


От своя страна упълномощеният представител на жалбоподателя, адвокат Милен Попов заяви, че справката не трябва да бъде приемана като доказателство, защото не са изпълнени точно разпорежданията на съда. Основният мотив е, че не е ясно дали справката се отнася към датата на провеждане на втория тур на избора за кмет на село Овчарци, което е особено съществено доказателство по делото.


Останалите две страни - председателят на Общинската избирателна комисия Александър Алащинов и новоизбрания кмет на село Овчарци Йордан Коьов, заявиха че може да бъде поискана нова справка. Съдът счете, че за задълбочена проверка на обстоятелствата, относими за разрешаването на правния спор, съдържащите се в представената справка от Областна дирекция на МВР - Кюстендил данни, не са достатъчни. Не е даден пълен отговор на поставените въпроси, а именно валидността на личните карти на избирателите, гласували на 23 март 2014 година. Въпреки това съдът прие като доказателство представената справка.


Беше изискано и допълнително удостоверяване на фактите към датата 23 март 2014 година. Справката трябва да бъде отново изготвена от Областна дирекция на МВР-Кюстендил, като тя трябва да бъде представена на съда до 22 април в 10.00 часа. Извън съдебната зала адвокат Милен Попов заяви, че представената днес справка не отговаря на изискванията. "Аз направих искане справката да се отнася към определена дата, която е датата на провеждане на втория тур. От справката е видно, че е направена подобна проверка, но длъжностното лице само удостоверява, че лицата имат валиден документ за самоличност, но не посочва към коя дата", заяви Милен Попов.


Следващото заседание по делото ще се проведе на 22 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във